เงื่อนไขการชำระ

 เงื่อนไขการชำระ

  1. ให้ชำระก่อนเปิดภาคเรียน ตามกำหนดที่โรงเรียนแจ้ง 
  2. กรณีไม่สามารถชำระตามกำหนดการ หรือชำระยอดเต็มได้ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ธุรการล่วงหน้าก่อนถึงกำหนด
  3. หากไม่มีการชำระใด ๆ จะได้รับใบแจ้งยอดค้างชำระครั้งที่ 1 ให้ติดต่อชำระภายในช่วงเวลาที่กำหนด
  4. หากไม่มีการชำระในครั้งที่ 1 จะได้รับใบแจ้งยอดค้างชำระถึงครั้งที่ 2 ให้ติดต่อชำระภายในช่วงเวลาที่กำหนด พร้อมค่าธรรมเนียมตามระเบียบการชำระ

วิธีการชำระแบบที่ 1

ท่านสามารถเลือกวิธีการชำระได้ตามรายการด้านล่างนี้

วิธีที่ 1. ผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย, ATM , KTB Net Bank  (ดาวน์โหลดใบรับชำระ)กดเพื่อดูรายละเอียด

a. ระบุชื่อนักเรียน
b. Ref.1 รหัสนักเรียน สำหรับนักเรียนใหม่ที่ยังไม่ได้รับรหัสนักเรียน ติดต่อธุรการ
c. Ref.2 รหัสชำระ (ดูตัวอย่างรหัสได้ จากด้านล่างของใบชำระ)
 

หมายเหตุ

- ค่าบริการ ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย 20 บาท / net bank และ atm 10 บาท
- โรงเรียนสามารถตรวจสอบการชำระได้ทันที ผ่านระบบ KTB Corparate Online ออกใบเสร็จได้ทันที

วิธีการชำระแบบที่ 2

 วิธีที่ 2. ผ่านบัตรเครดิตทุกธนาคาร (เฉพาะชำระยอดเต็ม)

    
    - ชำระผ่านเครื่องรูดบัตรที่โรงเรียน พร้อมค่าธรรมเนียม 3% จากยอดชำระ

    - ชำระผ่านแอพพลิเคชั่นบัตรเครดิตที่ท่านมี พร้อมค่าธรรมเนียม 3% ส่งสลิปให้โรงเรียนผ่านทาง Line@

promptpay credit

วิธีการชำระแบบที่ 3

 วิธีที่ 3. ผ่านการโอนเข้าบัญชีต่างธนาคาร

- ให้โอนเข้าบัญชี PromptPay ชื่อบัญชี โรงเรียนดวงพร เลขที่ 0-9940-00144-61-0
- ส่งหลักฐานการชำระ ระบุ ชื่อ-สกุล นักเรียน ไปที่ Line ID : @duangpornschool
- ไม่มีค่าธรรมเนียม
- โรงเรียนต้องตรวจสอบยอดชำระ ตามหลักฐานที่ส่งมา วันที่และเวลาที่ทำการโอน จึงจะยืนยันการรับชำระได้ จากนั้นจึงออกใบเสร็จ
  promptpay โรงเรยน

วิธีการชำระแบบที่ 4

 วิธีที่ 4. ชำระเงินสดที่อาคารธุรการ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

  1. นักเรียนที่ค้างชำระค่าเทอม จะไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค และรับเอกสารทางการเรียน
  2. ผู้ปกครองที่ไม่สามารถชำระได้ตามกำหนด กรุณาติดต่อฝ่ายธุรการ (เท่านั้น)
  3. การชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ หากชำระแล้วยังไม่ได้รับใบเสร็จรับเงินภายใน 2 วัน ให้ติดต่อฝ่ายธุรการทันที
  4. หากมีปัญหาสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับค่าใช้จ่าย ให้ติดต่อฝ่ายธุรการ (เท่านั้น)
  5. การชำระผ่านบัตรเครดิต หัก 3% 
  6. พี่น้องที่มีพ่อแม่เดียวกัน น้องจะได้รับส่วนลด 1,000 บาทต่อปีการศึกษา (รับส่วนลดในภาคเรียนที่ 1)