ข้อมูลจากแบบฟอร์มสมัครงานนี้ ทางโรงเรียนจะทำการพิจารณาตามลำดับ ในกรณีที่มีตำแหน่งที่ท่านสมัครว่างลง และหากผ่านการพิจารณาแล้ว ทางโรงเรียนจะติดต่อกลับตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านแจ้งไว้