โรงเรียนได้จัดหาผู้ให้บริการรถรับ-ส่ง ให้กับนักเรียน และทำหน้าที่เป็นตัวแทนรับชำระค่ารถรับ-ส่ง

โรงเรียนได้จัดหาผู้ให้บริการรถรับ-ส่ง ให้กับนักเรียน และทำหน้าที่เป็นตัวแทนรับชำระค่ารถรับ-ส่ง

เงื่อนไขการใช้บริการ

เงื่อนไขการขอรับบริการ

 1. แจ้งขอใช้บริการและชำระล่วงหน้า ภายในวันที่ 25 ก่อนใช้บริการในเดือนถัดไป (ของเดือนหน้า ชำระเดือนนี้)
 2. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่รับ-ส่ง ภายในเดือน
 3. เมื่อถึงสิ้นเดือน หากไม่มีการติดต่อชำระ ถือว่าท่านยกเลิกใช้บริการ
 4. สามารถจ่ายรวบยอดต่อภาคการเรียนทั้งหมดได้

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการ (กรณีมีการเปลี่ยนแปลงราคา เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
ปรับราคา ณ 1 เมษายน 2565 เริ่มใช้ ภาคเรียนที่ 1/2565

สถานที่รับ-ส่ง อัตราค่าบริการ
เที่ยวเดียว ไป-กลับ
 • หมู่บ้าน ไทยสมบูรณ์ 3
 • หมู่บ้าน พฤกษา ซี
 • หมู่บ้าน พฤกษา ดี
 • หมู่บ้าน พฤกษา 64/1
 • หมู่บ้าน พฤกษา 64/2
 • หมู่บ้าน ราชพฤกษ์
 • หมู่บ้าน พฤกษาวิล 64/1
 • หมู่บ้าน พฤกษาวิล 64/2
 • หมู่บ้าน ชัยพฤกษ์
 • ซอยตายุ้ย
 • ซอยนวดแผนโบราณ หมอจันทน์
 • ซอยแก้วสมเด็จบริษัทบาธรูม
700 1000
 • หมู่บ้าน พฤกษา 13
 • หมู่บ้าน พฤกษา บี
 • หมู่บ้าน พฤกษา 40
 • หมู่บ้าน พฤกษา 9
 • หมู่บ้าน พฤกษา 11
 • หมู่บ้าน พฤกษา 12
 • หมู่บ้าน อินิซิโอ
 • หมู่บ้าน ไทยสมบูรณ์ 2
 • ซอยผู้ใหญ่สมนึก
1,050 1,500
 • คลองสอง
 • หมู่บ้าน ฟ้าคลองหลวง
 • หมู่บ้าน พรทวีวัฒน์
 • ตลาดไท
 • หมู่บ้าน พระปิ่น 7
 • คลองสี่
 • ขนส่งคลองสี่
 • หมู่บ้าน จัดสรรสุนทร
 • หมู่บ้าน คลองหลวงโฮมเพลส
 • เมืองแก้วมณีหมู่บ้าน ซิตี้โฮม
 • ซอย บงกช 87 89
 • สี่แยกไฟแดงตลาดไท
1,400 2,800
 • หมู่บ้าน บุษรินทร์ (ยกเลิกชั่วคราว)
 • หมู่บ้าน ชมฟ้า (ยกเลิกชั่วคราว)
 • หมู่บ้าน พฤกษา 93 (ยกเลิกชั่วคราว)
1,470 2,100
 

 

{tab=วิธีการชำระเงิน}วิธีการชำระค่ารถรับ-ส่ง 

 1. โอนเข้าบัญชี PromptPay : 0-9940-00144-61-0 ชื่อบัญชี โรงเรียนดวงพร
 2. ส่งภาพหลักฐานการชำระได้ที่ Line ID : @duangpornschool ฝ่ายธุรการจะออกใบเสร็จเมื่อตรวจสอบยอดชำระถูกต้อง และติดต่อขอรับใบเสร็จ หรือฝากไปกับนักเรียน
 3. กรณีชำระที่เคานเตอร์ธุรการ ต้องรอรับใบเสร็จโดยทันที และโปรดเก็บเป็นหลักฐานยืนยัน 

 {/tabs}