เงื่อนไขการชำระ


  1. ให้ชำระก่อนเปิดภาคเรียน ตามกำหนดที่โรงเรียนแจ้ง (ภาคเรียนที่ 2/2560 สิ้นสุดการชำระวันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560)
  2. กรณีไม่สามารถชำระตามกำหนดการ หรือชำระยอดเต็มได้ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ธุรการ
  3. หากไม่มีการชำระใด ๆ จะได้รับใบแจ้งยอดค้างชำระครั้งที่ 1 ให้ติดต่อชำระภายในช่วงเวลาที่กำหนด
  4. หากไม่มีการชำระในครั้งที่ 1 จะได้รับใบแจ้งยอดค้างชำระถึงครั้งที่ 2 ให้ติดต่อชำระภายในช่วงเวลาที่กำหนด พร้อมค่าธรรมเนียม

 

วิธีการชำระ

1. ผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย, ATM , KTB Net Bank  (ดาวน์โหลดใบรับชำระ)ไฟล์นี้สามารถใส่ข้อมูล และ print ได้

a. ระบุชื่อนักเรียน
b. Ref.1 รหัสนักเรียน (ดูรหัสนักเรียนปี 60)
c. Ref.2 รหัสชำระ (ดูตัวอย่างรหัสได้ จากด้านล่างของใบชำระ)
 

หมายเหตุ

- ค่าบริการ ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย 20 บาท / net bank และ atm 10 บาท
- โรงเรียนสามารถตรวจสอบการชำระได้ทันที ผ่านระบบ KTB Corparate Online ออกใบเสร็จได้ทันที

2. ผ่านบัตรเครดิตทุกธนาคาร เต็มจำนวน ฟรีค่าธรรมเนียมรูดบัตร (เฉพาะช่วงเวลาที่กำหนด) สามารถติดต่อแบ่งชำระกับธนาคารที่ท่านเปิดบัตรได้ ก่อนตัดยอดเดือนถัดไป

3. กรณีโอนผ่านบัญชีต่างธนาคาร ให้โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน เลขที่ 120-6-04639-2 ชื่อบัญชี โรงเรียนดวงพร

- ส่งหลักฐานการชำระ ระบุ ชื่อ-สกุล นักเรียน ไปที่ Line ID : @duangpornschool
- มีค่าธรรมเนียมต่างธนาคาร 20-35 บาท แล้วแต่ธนาคาร
- โรงเรียนต้องตรวจสอบยอดชำระ ตามหลักฐานที่ส่งมา วันที่และเวลาที่ทำการโอน จึงจะยืนยันการรับชำระได้ จากนั้นจึงออกใบเสร็จ

 

หมายเหตุ

  1. นักเรียนที่ค้างชำระค่าเทอม จะไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค และรับเอกสารทางการเรียน
  2. ผู้ปกครองที่ไม่สามารถชำระได้ตามกำหนด กรุณาติดต่อฝ่ายธุรการ (เท่านั้น)
  3. การชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ หากชำระแล้วยังมิไม่ได้รับใบเสร็จรับเงินภายใน 2 วัน ให้ติดต่อฝ่ายธุรการทันที
  4. หากมีปัญหาสงสัยใดๆ เกี่ยวกับค่าใช้จ่าย ให้ติดต่อฝ่ายธุรการ (เท่านั้น)
  5. การชำระผ่านบัตรเครดิต หัก 3% 
  6. พี่น้องที่มีพ่อแม่เดียวกัน น้องจะได้รับส่วนลด 1,000 บาทต่อปีการศึกษา