สงกรานต์ 2555 [Back to Gallery]

โรงเรียนดวงพร ยังคงมุ่งมั่นสร้างต้นกล้าดี ๆ ออกสู่ครอบครัวและสังคมต่อไป