ยามเย็นที่บ้านฉัน 24 พ.ย 54 [Back to Gallery]

โรงเรียนดวงพร ยังคงมุ่งมั่นสร้างต้นกล้าดี ๆ ออกสู่ครอบครัวและสังคมต่อไป